تبلیغات
آپلود عکس کونگ فو توآ - کلیه اسامی و نام های کونگ فو توآ ایرانی،اصیل و بر اساس زبان پارسی سره می باشد.
اللهم صل علی محمد و آل محمددریافت کد صلوات شمار
بازدیدهای امروز:
بازدیدهای دیروز:
كل بازدیدها:
كل مطالب:
كل نظرات:
ایجاد صفحه: - ثانیه

  

کلیه اسامی و نام های کونگ فو توآ ایرانی،اصیل و بر اساس زبان پارسی سره می باشد.

بدن و قسمتهاید مختلف ان

تن و یا بدن ویا جسم...................................................ایچ
روح و روان................................................نورما
زن ماده یا مونث.......................................آن سه ما
مرد یا مذکر...............................................در باتو
سر.........................................................بودن تو
دست.........................................................این تو
پا............................................(کی تو) کی یستی تو
سینه........................................................تومن تو
پهلو..........................................................یارماتو
پشت.......................................................اوسای تو


استقرار ها


استقرار از روبه رو......................................ایدون ما
استقرار از پهلو..............................................تاج ما
استقرار از پشت....................................... ایداث تو
ایستادن در کونگ فو......................................ایده ما
ایستادن پا گشاد............................................باب تو
ایستادن پاگشاد نیمه رو به رو.............................الهام تو
ایستادن از پهلو با زاویه 90 درجه.........................اجیر تو
ایستادن معمولی و آزاد................................انجاس تو
ایستادن رسمی و فکری....................................امیرتو
ایستادن متمایل به بغل................................اهوراما تو
ایستادن پا گربه ای........................................سرماتو
ایستادن پا لک لکی.......................................اوک تو
ایستادن پا قلابی...........................................بحث تو

اصطلاحات و احترام ها

سوگند......................................................سن سه رو

سوگند چشم وسوگند نگاه..................................تاکیون ما

استاد تعلیم.....................................................یارومه

سلام و درود.......................................................توآ

جمع شدن شاگردان کونگ فو توآ.................باتو کونگ فو کای

جمع شدن شاگردان ونشستن انها....................با تو کونگ فو کای ذنای

جمع شدن شاگردان وایستادن انها............با تو کونگ فو کار کامی سمای

برگشتن شاگردان به جای تمرین........................دریا تو کونگ فو کای

برگشتن شاگردان به جای تمرین ونشستن..........دریا تو کونگ فو کار ذنای

برگشتن شاگردان به جای تمرین و ایستادن.........دریا تو کونگ فو کای کا می سمای

نرمش بدن..................................................................امرتو

نرمش فکر.............................................................. ایجاد تو

اخطار یا توجه...............................................................طی


حرکات بدن

 

قدم برداشتن به جلو..................................ایرمان نا تو
قدم برداشتن به عقب......................................اسیر تو
قدم برداشتن به پهلو......................................بائس تو
چرخش به عقب......................................... انارت تو
سر خوردن با جهش و کشش به جلو......................تورات
سر خوردن با جهش و کشش به عقب.....................همه تو
سر خوردن با جهش و کشش به پهلو.....................فران تو

 

حرکات دست

 

تکنیکها و ضربات مستقیم دست............................ ماتا دور
نحو بستن مشت................................................اتم تو
ضربه پیش مشت...............................................ما تو
ضربه دو مشتی..............................................آنخازما
عکس العمل دست........................................هفتی ما تو
مشت واژگونه..................................................کارما
نوک پنجه ها...................................................نپتون
پنجه بسته یا کف گرگی...................................خرد خطا
ضربه نوک انگشتی.........................................مبداء تو
ضربه دو انگشتی...........................................تار ما تو
لبه کنار دست.................................................کیان زا
لبه کنار مشت بسته..............................................زوره
کف داخل دست...................................................زوتر
پشت مشت.........................................................آثار
آرنج................................................................هوتو
ساعد..............................................................چین ما
دفاع..............................................................باری تو
حمله.............................................................تو بی تو
پشت دست........................................................خمو تو
قوس لبه داخلی دست..........................................اهیپ تو
نوک مرغی....................................................روماج تو


فنون دفاعی دست (ارماتو با تو)

 

دفا با لبه دست....................................................باکر تو
دفاع با مچ دست...............................................اوح ما تو
دفاع بالا...............................................................آفما
اوداء تو........................................................ دفاع با ساعد از داخل
دفاع با ساعد از خارج................................................اورا تو
دفاع با دو دست.....................................................ارغه تو
گرفتن..................................................................تن تو
دفاع دست و پا.....................................................آفاق ترا

فنون دفاعی پا

ضربه گل پا(پیش رو)..................................................کی تو

ضربه زانو............................................................اتمام تو

ضربه پا شنه پا....................................................مرجان زا

ضربه سینه پا....................................................مهرگان زا

ضربه جلو پا.........................................................بخار تو

ضربه پشت پا....................................................جونگل زا

هلال داخل پا....................................................غوگان زا

حرکات دورانی پا از داخل.......................................حزن زا

حرکات دورانی پا از خارج....................................ماده بی تو

حرکات پشت.................................................... پا اوسای ما

حرکات پشت از جلو به پشت............................................توزا

ضربات افت....................................................تورمابه تو

حرکات وضربات پرنده(توران مای)

پرنده عمودی....................................................بث تو

پرنده پهلو....................................................بخرد تو

پرنده پشت....................................................بودن تو

پرنده از روی چند نفر...........................................بدرود

پرنده دو پایی....................................................نپتون تا

پرنده زانویی....................................................کیهان زا

پرنده مبارزه با پرنده.....................................اشوردان مایانه

گاردپرنده.............................................................انرتو

فرود و استقرار.......................................................بخ تو

نام افرادی که دارای شالبند هستند

کونگ فو کا(همراه).........................................همراه شالبند سبز

حسن تومایتومای(راهدان).........................................شالبند سبز

حسن نورما به تو(راهبان).........................................شالبند قهوه ای

تاکیون تو برما(جهان بان).........................................شالبند مشکی

حسن توما به گتیک(راهبر).........................................شالبند سرخنوشته شده توسط سید محسن بااوسی در دوشنبه 11 اردیبهشت 1391 و ساعت 13:55 [+] | نظرات ()
تماس با ما (1)
--------------------------- (1)
((دانستنیهای پزشکی و ورزشی)) (1)
درمان آسیب های ورزشی (1)
قلب (1)
لاکتیک اسید (2)
--------------------------- (1)
((مقاله های کونگ فو توآ)) (1)
سخن پیر (2)
سوگند همراه (1)
پیام راهبر (1)
تاریخچه پیدایش هنر های رزمی (1)
کونگ فو توا بر اساس دانشکده (1)
ده فرمان کونگ فو توا (1)
سلسله انشاء تن و روان در هفت مایگاه (1)
فلسفه ی ذن (1)
فلسفه لباس کونگ فو توا (1)
ارم وعلائم در کونگ فو توا (2)
سیر کونگ فو توا (1)
فلسفه ی خط های کونگ فو توا (1)
کلیه ی اصطلاحات فنی و تکنیکی در کونگ فو توا (2)
فلسفه ی اتایمی (1)
مراسم مر بوط به کلاس (1)
بدن سازی در کونگ فو توا (1)
بون کن(نفوذ دراجسام سخت) (1)
شاهکار مبارزه انسان (2)
ما در کونگ فو توا مسابقه نداریم مبارزه داریم (1)
جواب راهدان جلیل زاده به مدعیان (1)
----------------------------- (1)
((زندگینامه)) (1)
زندگینامه راهبر پرفوسور ابراهیم میرزایی (1)
زندگینامه راهدان مصطفی جلیل زاده (1)
زندگینامه زنده یاد رضا اقیری (1)
زندگی نامه استاد حسین داداشی (1)
----------------------------- (1)
((تکنیک)) (1)
آناتوا(خط1) (1)
آتادو(خط2) (1)
سوتو(خط3) (2)
سام سامائه(خط4) (2)
مایانه(خط5) (2)
کوآنا - وست مایانه(خط6) (3)
وایما باتو(خط7) (2)
آناتوآ سبز (1)
سای (2)
ریکیما (1)
----------------------------- (1)
((کلیپ های یارومه)) (1)
اجرای قسمتی از هفت خط شالبند سبز توسط یارومه و همراهان در دانشکده انشاء تن وروان (1)
راهبر پروفسور ابراهیم میرزایی اجرای تکنیک (1)
راهبر پروفسور ابراهیم میرزایی اجرای ضربه ماتو و کیتو (1)
راهبر پروفسور ابراهیم میرزایی ذن (1)
راهبر پروفسور ابراهیم میرزایی دفاع سخصی (1)
راهبر پروفسور ابراهیم مییرزایی مبارزه با سای و تکنیک سای (3)
اجرای سامسامائه راهدان مصطفی جلیل زاده زیر نظر یارومه (1)
راهبر پروفسور ابراهیم میرزایی نرمش و بدنسازی (1)
شالبند یارومه (1)
کلیپ مبارزه راهدان محمد تهرانی وراهدان محمد داورزنی زیر نظر یارومه (1)
اجرای تکنیک من تو ما یارومه (1)
حلقه آتش یارومه (1)
کلیپ اولین روز های تمرین یارومه (1)
----------------------------- (1)
((کلیپ های راهدان مصطفی جلیل زاده)) (1)
راهدان مصطفی جلیل زاده اجرای ضربه پا (1)
مصاحبه راهدان مصطفی جلیل زاده در مورد پیدایش سبک های جدید (1)
مصاحبه استاد جلیل زاده در مورد چگونگی ابداع تکنیک ها توسط یارومه (1)
مصاحبه استاد جلیل زاده در مورد جانشینی یارومه (1)
راهدان مصطفی جلیل زاده آموزش صحیح ضربه ماتو (1)
کلیپ تمرین در پارک لاله راهدان مصطفی جلیل زاده و همراهان (1)
----------------------------- (1)
((کلیپ)) (1)
گزارش تصویری از فعالیت کونگ فو توآ استان تهران در سال ۱۳۹۱ (1)
اجرای هماهنگ سوتو خط (3) (1)
رزم آهنگ آتادو فستیوال هنر های رزمی (1)
مسابقات ممای استان تهران انتخابی کشوری 1391/8/19 (1)
مسابقات مایانا نونهالان و نوجوانان استان تهران 1391/6/17 (1)
مسابقات مایانا استان تهران 1391/4/9 (1)
رزم آهنگ توآ (6)
شادروان رضا اقیری اجرای ضربات پا و سوتو خط(3) (1)
نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی هنر های رزمی 1390/11/8 (1)
افتتاحیه ی اولین دوره مسابفات جهانی توآ (1)
کلیپ زیبای مسابقات ممای استان تهران (1)
کلیپ بون کن (1)
قسمتی از مراسم جهانی شدن کونگ فو توآ (1)
همایش روز تربیت بدنی 1389/7/27 (1)
تجدید میثاق با امام راحل 1389/3/13 (1)
----------------------------- (1)
((تصاویر)) (1)
همایش باشگاه ارسنجانی به مناسب ولادت امام رضا (ع)1393/6/15 (2)
مسابقات مایانا در چهار رده ی سنی شهر ری 1393/6/8 (1)
مسابقات مایانا نونهالان و نوجوانان کشوری در استان زنجان 1393/5/23.24 (1)
مسابقات مایانا نونهالان و نوجوانان استان تهران 1393/5/17 (1)
مسابقات مایانا جوانان و بزرگسالان استان تهران 1393/4/6 (1)
آخرین تمرین رزم آهنگ توآ در سال 1392 (1)
سیمینار مربیان استان تهران 1392/12/9 (1)
همایش حوزه جنوب شرق استان تهران به مناسبت دهه فجر 1392/11/15 (1)
مسابقات مایانا استان تهران 1392/11/4 (1)
مسابقات ممای استان تهران 1392/10/20 (1)
نمایشگاه هنرهای رزمی 1392/7/26 (1)
مسابقات مایانا نونهالان و نوجوانان استان تهران 1392/19/7 (1)
همایش کونگ فو توآ استان تهران 1392/7/5 (1)
همایش ورزشی به مناسبت دهه ی فجر حوزه ی جنوب شرق استان تهران 1391/11/16 (1)
مسابقات ممای استان تهران انتخابی کشوری 1391/8/19 (1)
مسابقات مایانا نونهالان و نوجوانان استان تهران 1391/6/17 (1)
مسابقات مایانا استان تهران 1391/4/9 (1)
سمینار بزرگ کونگ فو توآ تهران 1390/12/19 (1)
نخستین جشنواره و نمایشگاه بین المللی هنر های رزمی 1390/11/8 (1)
اولین دوره مسابقات جهانی توآ (1)
تجدید میثاق با امام راحل 1389/3/13 (1)
همایش1389/7/27 به مناسبت روز تر بیت بدنی (1)
سید محسن بااوسی سری اول (1)
سید محسن بااوسی سری دوم (1)
راهدان سید مسعود بااوسی سری اول (1)
راهدان سید مسعود بااوسی سری دوم (1)
راهدان رضا اورعی سری اول (1)
راهدان رضا اورعی سری دوم (2)
راهدان جلال موحدی (1)
راهدان بابک توسلی (1)
راهدان محمد داورزنی (1)
راهدان محمد تهرانی (1)
استاد حبیب پور (2)
استاد حسین داداشی (1)
زنده یاد رضا اقیری (2)
راهدان مصطفی جلیل زاده سری اول (2)
راهدان مصطفی جلیل زاده سری دوم (1)
همراهان (1)
راهبر پروفسور ابراهیم میرزایی سری اول (2)
راهبر پروفسور ابراهیم میرزایی سری دوم (1)